Acerca de

O Obradoiro de Emprego “Boqueixón-Vedra 2017” é un proxecto mixto de emprego e formación, que ten como obxectivo incrementar  a cualificación profesional do seu alumnado para procurar a súa   empregabilidade.

Para acadar estos obxectivos,  formanse a  20 alumnos/as en dous Certificados de Profesionalidade:

  • Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción
  • Traballos de carpinteria e moble

Este Obradoiro, que  tivo o seu inicio o 29 de setembro de 2017,  rematará o vindeiro 28 de xuño de 2018,  nove meses de duración e unha carga lectiva de 1.440 horas.

 

Anuncios